Друго сервизно оборудване

Газ анализатори, бутални компресори, инфра-червени лампи, ръчни и пневматични инструменти, заваръчни апарати, зарядни устройства за акумулатори