Ножичен подемник модел CEQJY-3.2-1

Ножичен подемник модел CEQJY-3.2-1 (за вкопаване) – /CE/

Характеристики:

Капацитет 3.2 тона
Височина на повдигане 2 050 мм.
Скорост на повдигане 45 сек.
Дължина на платформите 1 540-1 740 мм
Работно напрежение 380 V
Работна мощност 2,2 kW
Въздух 8 bar

Ножичен подемник, ножичен крик

Ножичен подемник – има редица преимущества за използането му – като по-компактна площ за монтаж и експлоатация, при някои модели има възможност за мобилност, по-широко приложение – т.е – не са ограничени за изполване само при монтьорски дейности. Ножичните подемници могат да бъдат и ориентирани към гумаджийска работа, в частност и някои спомагателни дейности към бояджийство. Различните модели ножични подемници варират както във височината на повдигане на автомобила /от един метър до един и осемдесет /, така и в капацитета / от два тона и половина до три тона и двеста килограма/. Стандартният тип подемници са електро-хидравлични с изнесено командно табло.
Параметрите на платформите също варират, което ги прави в голяма степен подходящи за по-голям кръг търсене.

Ножичен крик – може да бъде – нископовдигащ, средноповдигащ и високоповдигащ. Освен това някои крикове изискват задължителен монтаж с вкопаване, а други –не налагат специален стационарен монтаж. Всеки клиент би могъл да избере тип ножичен крик, от какъвто се нуждае и какъвто би могъл да разположи на дадена площ. Интересен и важен модел крик, който предлагаме е този за работа със стенд за реглаж. Той има специално пригодени участъци за поставяне на тефлоновите плочи на стенда, както и допълнителни крикове на двете платформи. Също така те са оборудвани с краен изключвател, което позволява по-дългата им употреба и полезен живот. Разполагат с електрическо контролно табло.

Преди всеки монтаж ножичен крик от нашата фирма, ние изпращаме предварително съответната скица на клиентите ни, така че те да имат възможност да подготвят своята площ за инсталацията и да добият представа за точните габарити. Монтажът на крика се извършва в рамките на един работен ден при осигурени необходимите за това условия. Гаранционното и извънгаранционно обслужване са задължителен елемент от обслужването ни.