Инфрачервена лампа с три осветителни тела А3 /CE/

Инфрачервена лампа с три осветителни тела А3 /CE/

А3Q – Кварцова, късовълнова
A3C – Карбонова, средновълнова
А3Н – Халогенова, късовълнова

Характеристики:

Работно напрежение: 1 РН/220V, 50-60 Hz
Работна мощност: 3 kW
Площ на печене: 0,9 М х 1,2М.
Височина 0,15 – 2 М.
Време: 1-28 мин.