ГАЗ АНАЛИЗАТОР

ГАЗ АНАЛИЗАТОР

СО(Въглероден оксид): 0-6.00% резолюция -0,01%
СО2 (Въглероден диоксид): 0-20% резолюция -0,1%
НС(Въглеводород): 0-2000 ррm резолюция -1 ррm
О2(Кислород): 0-25 % резолюция -0,01%
NOx(Азотен оксид): 0-5000 ррm резолюция -1 ррm
Ламбда сонда: 0-2.000 резолюция -0,001
Корекция на СО: 0-6.00% резолюция -0,01%
Оборотомер: 400-9990 RPM резолюция 10 об.
Температура на двигателя: 0-150оC резолюция -0,1 оC
Работно напрежение: 220V, 50HZ.
Tемпература на работа: -5о-40оC.
Темпераура на помещението-от -10о до 60оС.
Компенсации за външното налягане.
Визуализиране на функцийте и методите чрез LCD дисплей.
20mm дисплей за перфектна визуализация на данните дори при силно осветено помещение.
Пластмасова предната част – киселинно-устойчива, устойчива на разтворители, мазнини и масло.
Напълно автоматична калибровка и нулева настройка.
Предварително настроени за калибрирания с проба газ.
Алармено състояние за визуализация с цифров дисплей на CO.
Автоматична проверка на газовия поток, с визуализиране на алармено състояние.
Автоматична проверка на напрежението, с визуализиране на алармено състояние.
Автоматична проверка на Въглеводородите, с визуализиране на алармено състояние.
Възможност за избор на Въглеводородното измерване в хексани или пропани.
Ръчно и автоматично изпитване за газонепроницаемост за пневматичен кръг.
Отговор природен газ по-ниска от 15 секунди (95% от крайната стойност със сонда и маркучи 6.0 mt. общата дължина).
Газосмукателност с дву секторна помпа(6 литра в минута).
Автоматичен и непрекъснат кондензантен дренаж.
Автоматично и ръчно спиране на помпата.
Визуализация при работа и симулация на Ламбда сондата.
RPM четене от индуктивен вземете или първична намотка за конвенционални и DIS запалване.
24-колонен вграден принтер
RS232 -сериен адаптор за персонален компютър.
Габаритни размери и тегло: 500х260х450 мм.(17,5 кг)